Deze ALV stond voornamelijk in het thema van het leerlingenraadstatuut. Daarnaast werd de opstart van de ledenwerving besproken.

Agenda:

Notulen: