Leerlingenraadstatuut

Het leerlingenraadstatuut bestaat uit alle rechten en plichten waar (het bestuur van) de leerlingenraad zich aan moet houden. De huidige versie (laatste update: september 2022) is hier te vinden!

Templates

Het leerlingenraadstatuut verwijst in een aantal artikelen naar templates die gebruikt dienen te worden. Deze zijn via hier te downloaden! Instructies en voorbeelden staan in de templates.

Huisstijl

De leerlingenraad gebruikt in al haar documenten het logo van de leerlingenraad. Deze is via onderstaande link te downloaden.

Er wordt in alle officiële documenten ook gebruik gemaakt van het lettertype ‘Outfit’. Dit lettertype is voor iedereen gratis te gebruiken. De leerlingenraad heeft geen rechten over het lettertype.